Aktualności
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Samorząd uczniowski
Osiągnięcia
Zajęcia dodatkowe
Linki
Archiwum wydarzeń

Napisz do nas
<<< strona główna
Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa w Dybkach jest szkołą wiejską umiejscowioną na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Wokół niej rozciągają sie piękne lasy Puszczy Białej.Uczniowie doceniają walory krajoznawcze i dbają o swoje środowisko naturalne.

Istnienie Szkoły Podstawowej w Dybkach datuje się od roku 1920.Budynek, w którym obecnie kształci się młodzież został oddany do użytku w 1960 roku.
Do szkoły uczęszczają uczniowie z Dybek, Przyjm, Starej Osuchowej i Wiśniewa.


W 2002 roku szkoła otrzymała imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz sztandar, który został ufundowany przez mieszkańców wsi należących do obwodu szkoły.


Pan Artur Szydlik- nasz absolwent- wykonał miedzioryt z wizerunkiem naszego Patrona. Dzieło to sfinansował Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek.


W roku szkolnym 2003/2004 szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przez ''Gazetę Wyborczą'' i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i otrzymaliśmy tytuł: SZKOŁA Z KLASĄ oraz Certyfikat.

W 2005 roku szkoła została wyposażona w nową pracownię informatyczną, otrzymaną w ramach projektu EFS ''Pracownie internetowe dla szkół''.

Największe osiągnięcia nasza szkoła posiada w sporcie. W roku szkolnym 2005/2006 zajęliśmy I miejsce w VII Gminnej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży oraz III miejsce w powiecie ostrowskim.

W 2006 roku wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Programie "Projekty z klasą dla szkół wiejskich", realizowanego w ramach szerszego programu pt. "SZKOŁA Z KLASĄ". Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy projekt: ''Ocalić od zapomnienia''. Mottem przewodnim stały się słowa poety T.Różewicza: (...) to jest ta mała najbliższa Ojczyzna, Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia''. Projekt został uznany za jeden z najciekawszych i otrzymaliśmy
Dyplom za najlepszą realizację grantu

Edukacja regionalna stwarza możliwość poznawania przez uczniów własnego dziedzictwa kultury, podniesienia poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowaniu postawy wobec świata.

''Duch twórczy'' Kardynała stefana Wyszyńskiego przyświeca ambitnym założeniom, daje natchnienie w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą.
Szkoła z klasą II edycja
Certyfikat
Tytuł: ''Szkoła z klasą...''
dyplom za najlepszą realizację grantu
certyfikat-udział w II edycji programu ''Klub Bezpiecznego Puchatka''
Certyfikat-udział w programie społecznym ''Szkoła bez przemocy'' Certyfikat-udział w programie społecznym ''Szkoła bez przemocy''
certyfikat-udział w akcji ''Bezpieczne wakacje''
Szkoła bez przemocy
       © 2006 JB